โซลูชั่น


SOLUTION

Data Centre facilities & Infrastructure

ทางบริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการออกแบบ และรับจ้างสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์, Data Centre, DR Site ตามมาตรฐานสากล และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ, บริหารโครงการได้ตรงกับงบประมาณจัดทำที่มี, และสามารถทำการบำรุงรักษาได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดงานดังนี้

  • งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่, กั้นผนังห้อง และพื้นยก (Civil Work)
  • งานระบบไฟฟ้าหลัก และระบบสำรองไฟฟ้า (Electrical Work)
  • งานระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air Conditioning System)
  • งานระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply System)
  • งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)
  • งานระบบแจ้งเหตุเตือน และเหตุผิดปกติภายในห้อง (EMS)
  • งานระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access Control)
  • งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
  • งานระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม (Water Leak Detection System)
  • งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System)

Material Handling Logistic (Hospitals, Industry, Cashier-Supermarket)

ทางบริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการออกแบบระบบ Logistic ภายในโรงพยาบาล และโรงงานด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการบำรุงรักษา และอะไหล่ตลอด 24 ชั่วโมง

"เราคือผู้นำด้านท่อลมรับ-ส่งเอกสารในโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม"
Top Top