เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นบริษัทซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะจากโรงงานผู้ผลิตต่างประเทศ แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ บริหารงานโดยทีมงานวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ และมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ยอมรับ และใช้งานในโครงการต่างๆเป็นต้นมา

โดยบริษัทฯ เป้นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำหน่าย และบริการหลังการขาย ดังนี้ ;

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงดำเนินการขยายฐานและขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยตั้งมั่นในการทำงานด้วยหลักวิศวกรรม อันประกอบด้วย หลักวิชาการ, คุ้มค่า และบำรุงรักษาได้ มาโดยตลอด เพื่อรักษาคุณภาพผลงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

1. Material Handling Logistic

  • Pneumatic Tube System ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุอัตโนมัติ “aerocom”
  • Tracking Vehicle System ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ “Telecar”
  • Pharmacy Solutions ตู้ชั้นวางจัดเก็บยา และเวชภัณฑ์ "Willach"
  • Automatic Guide Vehicle ระบบรถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ “MLR”

2. Data Centre Facilities & Infrastructure

  • Precision Air Conditioning System ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น “Canatal”
  • Uninterrupted Power System ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ “Gamatronic”
  • Battery แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า “Power”
  • Fire Extinguishing & Detection System ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย “Multron”
  • Turnkey Solution ออกแบบ และติดตั้งสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

Since, our first company was established in 1994 under CSS and become a turnkey, from small to large data even up to 1000 square meter and over 12,000 square meters for large telecommunication site in early 1998. TSS has been forward to do all the support and services to back up sale and marketing since 1994, the group that provides a wide range of services M&E and many other engineering products.

Whether for an intelligent commercial and industrial area, hospitals and various dimensions of data center, always delivered with the high quality standard supply and services.

Since 1995, The Company has progressively extended its business into Myanmar and Cambodia. At the same time, it has further diversified its operations to encompass different types of building services, precision air conditioning control, automation pneumatic tube carrier system, Tracking Vehicle System, high-tech product, UPS and battery on high rating type, fire-alarm system and FM 200 fire-extinguishing system, CCTV and security system with 7x24 services

Top