Electric Track Vehicle System

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR

ระบบ TELECAR คือ ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบราง ซึ่งเป็นเส้นทางวิ่ง เชื่อมโยงระหว่างสถานีจุดรับ-ส่ง ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยติดตั้งรางอลูมิเนียมได้ทั้งแบบ รางตรง รางโค้ง อุปกรณ์รางเลื่อนเปลี่ยนทิศทาง ( Transfer Switch ) ทำให้ตู้ขนส่งเอกสารสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เดินหน้าหรือถอยหลัง อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยใช้กระแสไฟฟ้า 24 VDC ในการขับเคลื่อน และควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor ปราศจากเสียงรบกวน ทำให้การขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ภายในอาคาร ระหว่างชั้น หรือระหว่างอาคาร เป็นไปได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาไม่แพง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

TELECAR เป็นผู้นำตลาดใหม่ในระบบขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งได้รับความเชื่อถือ และติดตั้งในหน่วยงานชั้นนำของโลกมากว่า 30 ปี ตัวอย่างเช่น Johns Hophins University Hospital, MIT Hospital, Credit Suisse First Boston, Singapore Airport Terminal Services เป็นต้น และในประเทศไทยติดตั้งที่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 34 สถานี

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR รายละเอียดคุณสมบัติอุปกรณ์ระบบฯ

   ระบบตู้ขนส่งเอกสาร-พัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ ประกอบด้วย ตู้บรรจุภัณฑ์ หรือ ตู้ขนส่ง ( Container ) เป็นตัวกลางในการขนส่งโดยจะเคลื่อนที่ไปตามรางที่ได้ออกแบบเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงสถานีรับ-ส่งที่ได้กำหนดไว้ภายในอาคาร หรือระหว่างอาคารเข้าไว้ด้วยกัน ตัวตู้ซึ่งสามารถบรรจุสิ่งของได้มากถึง 15 - 30 กิโลกรัมนี้ จะสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือถอยหลัง, เลี้ยวซ้ายหรือขวา, ขึ้นหรือลง โดยการสลับเปลี่ยนเส้นทางได้โดยอัตโนมัติ ทำให้แน่ใจได้ว่าเอกสารหรือพัสดุที่ส่งผ่านตู้ Container ในระบบจะสามารถไปถึงมือผู้รับด้วยความรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย

การใช้งานระบบ ผู้ใช้เพียงแต่บรรจุพัสดุลงในตู้และปิดฝาตู้ให้แน่น และกดรหัสหมายเลขสถานีปลายทางบนหน้าจอให้ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงหมายเลขสถานีหรือชื่อสถานี โดยหน้าจอเป็นแบบ LCD Touch Screen

ระบบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถเลือกใช้ตู้ Container และสถานีรับ-ส่งได้หลายรูปแบบในระบบเดียวกันได้ กรณีที่จะเพิ่มตู้หรือจำนวนสถานีภายหลังก็สามารถทำได้ง่าย

ส่วนประกอบของระบบตู้ขนส่งเอกสาร-พัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ ราง ( TRACK )

ตัวรางทำด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูงเป็นลักษณะ Anodize Extruded Aluminium ขึ้นรูปเป็นรูปทรงตัวยู เคลือบผิวด้วย Anodize ตัวรางมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ผลิตเพื่อใช้เป็นรางของระบบฯ

โดยเฉพาะด้านในของรางจะมีสะพานไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า

   โดยผ่านการรับรองจาก UL. Flammability Standard 94 VO. เพื่อป้องกันการลัดวงจร และป้องกันอุปกรณ์ควบคุมระบบต่าง ๆ

รางจะต้องมีร่องใส่รางฟันเฟือง สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีทั้งแบบรางตรง ใช้ในแนวราบและแนวดิ่ง รางโค้ง (Curve) ใช้ในการเลี้ยว และรางงอ (Bend) ใช้เปลี่ยนทิศทางระหว่างแนวราบกับแนวดิ่ง

ชุดสลับราง ( TRANSFER SWITCH )

   ทำหน้าที่สับเปลี่ยนทิศทางการเดินของรถลำเลียง โดยการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ( Central Control Unit ) เพื่อจัดระบบการเดินของรถลำเลียงให้เดินไปในแนวรางถึงจุดหมาย และประหยัดเวลา

อุปกรณ์รางเลื่อนเปลี่ยนทิศทาง ( Switching Unit ) ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน และรับน้ำหนักที่บรรจุให้เลื่อนเปลี่ยนทิศทางได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเลื่อนสับเปลี่ยนทิศทาง และช่วยให้รางเลื่อนเปลี่ยนทิศทางการเลื่อนตำแหน่งมาตรงกับรางปกติได้อย่างราบเรียบ, ต่อเนื่อง, และถูกต้องแม่นยำ โดยอาศัยระบบ LAN ที่มีความเที่ยงตรงและไม่มีความผิดพลาดจากการกดสถานีต้นทางและปลายทาง

สถานี ( STATION )

RE-ENTRY STATION

เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีบริเวณติดตั้งจำกัด โดยตำแหน่งรางมีเพียงรางเดียว และรถลำเลียงที่เข้าและออกจากสถานีรับ-ส่งจะอาศัยรางเดียวกัน

THROUGH STATION

เหมาะสำหรับการใช้งานในตำแหน่งที่มีปริมาณความถี่ในการรับ-ส่งอย่างต่อเนื่อง โดยรถลำเลียงจะเข้าสถานีรับ-ส่งทางด้านหนึ่ง และออกอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่เป็นได้อย่างต่อเนื่อง

MAGAZINE STATION

เหมาะสำหรับสถานีที่มีความถี่ในการรับส่งสูง โดยรางที่เข้าและออกจะถูกแยกออกจากกัน และตำแหน่งสถานีสามารถเก็บรถลำเลียงไว้ที่สถานีได้อีกด้านหนึ่ง ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

STORAGE STATION

เป็นสถานีสำหรับเก็บตู้ขนส่งสำรอง เพื่อให้สถานีต่าง ๆ เรียกตู้ขนส่งสำรองที่เก็บไปใช้ในการรับและส่งวัสดุเอกสาร ใช้สำหรับรับและส่งตู้บรรจุ โดยติดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับพื้นที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว หรือติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นส่วนรวมเพื่อใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และสามารถส่งสัญญาณไฟและเสียงไปยังผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้

   สถานีประกอบด้วยจอ LCD และปุ่มกดเป็นแบบ Touch Screen ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนการรับตู้ Container และสามารถส่งสัญญาณเพื่อรับตู้เปล่า ส่งตู้เก็บ และแสดงการทำงาน และสถานะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถานีเช่นเดียวกัน

   ผู้ใช้งานระบบสามารถปิดการใช้งานของสถานีชั่วคราวได้ โดยระบบจะทำการแจ้งไปยังผู้ส่งให้ทราบทางหน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกดรหัสสถานีปลายทางที่ปิดการใช้งาน

กรณีผู้ส่งกดรหัสผิด เช่น กดรหัสที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ จะต้องมีสัญญาณข้อความแจ้งให้ทราบทางหน้าจอ

ตู้บรรจุ (CONTAINER)

ประกอบขึ้นด้วย โลหะมีความทนแข็งแรง มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุเอกสารและพัสดุภัณฑ์ และมีฐานล่างพร้อมชุดขับ ขนาดตัวถังบรรจุภายในมีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ที่ฐานล่างของตู้จะประกอบด้วย สะพานไฟ, ล้อขับ, เฟืองขับ, แผงวงจรควบคุม, IR Communication, กันชน, มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า 24 VDC ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

   ตัวถังของตู้บรรจุที่ใช้สำหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจ หรือยาบางประเภท หรือพัสดุที่มีลักษณะเปราะบางแตกหักเสียหายได้ง่าย จะต้องให้มีแกนหมุนภายนอกเพื่อแขวนตู้ที่ออกแบบมา โดยในระหว่างที่ตู้เคลื่อนที่ไปนั้นไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะในแนวราบ แนวดิ่ง หรือกลับหัว ตัวตู้ก็จะรักษาระดับตัวเองให้อยู่ในแนวราบตลอดเวลา ทำให้แน่ใจได้ว่าสิ่งของที่อยู่ภายในตู้จะไปถึงผู้รับปลายทางโดยไม่เกิดความเสียหายระหว่างทาง

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบตู้ขนส่ง เอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR

ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ลดค่าไฟฟ้าอันเนื่องจากการใช้ลิฟท์โดยสาร ซึ่งปกติการเรียกใช้ลิฟท์แต่ละครั้ง จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 7 - 10 บาท ดังนั้นไป - กลับ อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 บาทต่อครั้ง
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และสวัสดิการคุ้มครองพนักงานต่าง ๆ
 • ลดความสูญเสียของเวลาในการใช้พนักงานหรือเลขา ในการเดินเอกสารประหยัดเวลาและแรงงาน
 • ช่วยลดเวลาในการขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ และลดการใช้งานของลิฟท์ หรือรถภายในอาคาร
 • ช่วยเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการส่งเอกสารเร่งด่วนที่สำคัญ เช่น การส่งเอกสารจำนวนมาก จดหมาย แฟ้ม ใบเสร็จ หนังสือ และอื่น ๆ

เพิ่มความปลอดภัย

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการใช้รถเข็น หรือรถกอฟท์วิ่งในช่องทางเดิน ในการขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ และช่วยให้การขนส่งเอกสาร ผ่านสถานที่ทำการได้อย่างสะดวกแม้มีพื้นที่จำกัด
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารสำคัญลง เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลที่เป็นความลับได้มากขึ้น
 • รักษาความลับ และปลอดภัยโดยมีรหัสล็อคตู้ขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • สามารถเลือกตัวตู้ขนส่งได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน จึงสามารถใช้งานในการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
 • ระบบสามารถทำการรับ-ส่งเอกสารจากจุดหนึ่ง ไปยังปลายทางโดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
 • เพิ่มผลผลิตของงานสำคัญของทางราชการ โรงพยาบาล สำนักงานเอกชน สำนักงานกฎหมาย หรือโรงงานอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานอื่น ๆ กับศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถประมวลผล สถิติ ได้ผลลัพธ์รวดเร็วขึ้น

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในโรงพยาบาล

   เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานตามโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการขนส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เนื่องจากในโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเอกสารและพัสดุที่ต้องจัดส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น การขนส่งฟิลม์เอ็กซเรย์ เวชระเบียน ประวัติคนไข้ ยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการขนส่งของเหลว เช่น หลอดแก้วบรรจุเลือดหรือปัสสาวะ ส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อให้การวิเคราะห์ผลสามารถทำได้อย่างปลอดภัย โดยใช้กระเช้าพิเศษ ซึ่งแขวนได้บนตู้ ตัวหลอดจะตั้งอยู่ในแนวดิ่งตลอดเวลาการเดินทาง ไม่ว่าตู้จะเคลื่อนไปในลักษณะใดก็ตาม ดังนั้นจะไม่เป็นปัญหาระหว่างการขนส่ง สำหรับในกรณีที่ประสงค์จะให้ปลอดเชื้อก็สามารถผนวกระบบยูวีฆ่าเชื้อได้ ระบบขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR นี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติภาระกิจที่สำคัญอื่น ๆ ในการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจด้านการบริการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในธนาคาร สถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินจำนวนมากนิยมใช้ระบบขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในการขนส่งธนบัตรระหว่างห้องกับสถานีรับจ่ายเงิน ซึ่งแน่นอนต้องการความปลอดภัยและเชื่อถือได้

   ดังนั้นระบบ TELECAR สามารถเพิ่มระบบล็อคพิเศษที่ฝาตู้ขนส่ง ผู้ที่ไม่ทราบรหัสก็จะไม่สามารถเปิดฝาตู้ขนส่งได้ จะเปิดได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ถึงแม้ตู้ขนส่งจะอยู่ที่สถานีกำหนดก็ตาม เป็นการเสริมความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในสำนักงาน

 • สำนักงานหลาย ๆ หน่วยงานประสพปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารภายในจำนวนมาก ๆ ดังนั้นจึงเลือกใช้ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในการขนส่งเอกสาร ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ แฟ้มต่าง ๆ กรมธรรม์ แบบฟอร์มต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดส่งเอกสารภายในอาคารสูงและมีพื้นที่กว้างในแต่ละชั้น
 • สำหรับงานธุรกิจของสำนักงานเอกชน หรือหน่วยงาน ของรัฐ ที่ให้บริการประชาชนในด้านที่เกี่ยวกับการเงิน เอกสารสามารถวางระบบศูนย์บริการรวม ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ลดน้อยลง เช่น การถ่ายเอกสาร การเข้าแฟ้ม ห้องสมุด ห้องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
 • ช่วยเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการส่งเอกสารภายในอาคาร สำนักงานระหว่างหน่วยงาน เช่น การส่งเอกสารจำนวนมาก จดหมาย หนังสือ บันทึก แฟ้มเอกสาร ฯลฯ
 • นอกเหนือจากนั้นภายในอาคารสำนักงานที่มีหลาย ๆ บริษัท หรือหลาย ๆ หน่วยงานในอาคารเดียวกัน ยังสามารถใช้ระบบขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ร่วมกันอีกด้วย โดยไม่มีการรั่วไหลของเอกสาร

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ใน โรงงาน

   โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบปัญหาความล่าช้าทางการผลิต เนื่องจากการขนส่งระหว่างแผนกต่าง ๆ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีพื้นที่กว้างและเสียงดังรบกวนตลอดเวลา อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารสูง อาจนำไปสู่ผลผลิตที่ลดลง เพราะฉะนั้นระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ขนส่งวัสดุต่าง ๆ

เช่น ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ระหว่างฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบรรจุหีบห่อ หรือการขนส่งชิ้นส่วน อะไหล่ ไปยังแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในโรงพิมพ์

   สำหรับการใช้ขนส่งแผ่นเพลทแม่พิมพ์ ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR จากฝ่ายผลิตไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษในการหนีบแผ่นเพลทแม่พิมพ์ได้ครั้งละหลาย ๆ แผ่น โดยที่ชิ้นส่วนไม่เสียหาย และลดความล่าช้าในการขนส่ง ทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพิมพ์ได้อย่างมาก โดยมีตู้ขนส่งโดยเฉพาะสำหรับเพลทแม่พิมพ์ ซึ่งระบบ TELECAR ถูกติดตั้งแล้วในโรงพิมพ์ชั้นนำส่วนใหญ่ในต่างประเทศ เป็นต้น

ระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในห้องสมุด

   เนื่องจากการจัดเก็บหนังสือเป็นกิจวัตรประจำวันในห้องสมุด จึงเหมาะอย่างยิ่งในการติดตั้งระบบตู้ขนส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ TELECAR ในการขนหนังสือต่าง ๆ ระหว่างรับยืม - คืนหนังสือ ห้องเก็บหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ต้องการได้โดยไม่จำกัด ตลอดจนสามารถใช้วางระบบศูนย์บริการรวม ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ลดน้อยลงด้วย เช่น งานด้านถ่ายเอกสาร การเข้าแฟ้มห้องสมุด เป็นต้น

Top